Yayınlar

Kasar Ö, 2018. Daskyleion ve Çevresinde Silah Çeşitliliği. Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu
Kasar Ö, 2018. Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e Bandırma Ve Yakın Çevresi Tarihi/Daskyleion’da Görülen Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Gelenekleri. Yayın Evi: Dora
İren Kaan, Atalar Büşra, 2017. Daskyleion'da Lydia Mutfağı. Aktüel Arkeoloji
Oybak Dönmez.,E., Akyol.,A., Karadağ.,R., Torgan.,E., İren.,K., 2016. Ancient plant remains with special reference to buckthorn, Frangula alnus Mill., pyrenes from Dascyleum, Balıkesir, NW Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae
İren.,K., 2016. Daskyleion 2015 Kazıları. 38. Kazı Sonuçları Toplantısı
İren.,K., Karadağ.,M., Kasar.,Ö., 2016. Daskyleion'da Bir İlk:Kaya Mezarları. Aktüel Arkeoloji
Kasar.,Ö., 2016. Alabaster Alabastra from the Perspective of Burial Customs: A Case Study of Koru Tumulus in Dascyleum . 10th International Congress on yhe Archaeology of the Ancient Near East
Kasar.,Ö., İren.,K., 2016. Daskyleion Buluntusu Tunç Ok Uçları. Kazı Buluntusu Ok Uçları Çalıştayı İlk Örneklerden Orta Çağ sonuna kadar. Malzeme, Teknik, Biçim ve Tarihlendirme.
İren.,K., 2015. Multicultural Face of Dascyleum. University of Crete
İren.,K., 2015. The Tumuli of Daskyleion: New Reflections on Early Excavations and new Discoveries . Monumental grave mounds and urban necropoleis
İren.,K., 2015. Pers İmparatorluğunda bir eyalet başkenti: Daskyleion. Eski İran.
İren.,K., Kasar.,Ö., 2015. Daskyleion 2014 Yılı Kazı Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı
Kasar.,Ö., 2015. Metallic Finds of Dascyleum: A Case Study on Metallic Art and Multiculturalism. 19th Symposium on Mediterranean Archaeology
Kasar.,Ö., 2015. Daskyleion Kenti Koru Tümülüsü'nden Ele Geçen Kaymak Taşı Alabastronlar: Ön değerlendirme. IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar
İren.,K., Yıldızhan.,H., 2014. Daskyleion 2013 Yılı Kazı Çalışmaları. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı
Yaman, B., Akyol, Ali, A., Atay, Ç., 2013, "Daskyleion Kazısı Karbonize Ahşap Buluntularının Anatomik Teşhisi", 2013, 36. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 180-187.
>