Hakkımızda

“Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi(ARKEOMET)”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 28666 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe istinaden 03.06.2013 tarihinde kurulmuştur.
Merkezimizin temel dayanakları Arkeoloji eğitimini araştırma ve uygulama temelli bir anlayışla geliştirmek ve desteklemek; Arkeolojik mirası, kazı ve yüzey araştırmalarıyla çağdaş teknolojik ilerlemelerden yararlanarak incelemek; Araştırma ve inovatif temelli arkeoloji araştırmalarını geliştirmek, ulusal ve uluslararası araştırmalarda geliştirilen bilimsel yöntem ve tekniklerin ülkemiz arkeoloji sistemine uyumlandırılmasını ve paylaşımlarını sağlamaktır. Merkezimizin amaçları arasında ise Daskyleion, Ionia, Karia ve Aeolis Bölgeleri başta olmak üzere ülke çapında Arkeolojik Araştırma uygulama alanında gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek; Daskyleion Kazı Alanı’nında disiplinler arası (antropoloji, epigrafi, jeoloji ve biyoloji gibi) çalışmaları devam ettirmek ve bu çalışmaları en üst düzeye çıkarmak; Genç bilim insanlarını arkeolojiye katkıda bulunacak lisansüstü çalışmalarla ihtiyaç duyulan uzmanlık sahalarına yönlendirip, yetiştirmek ile Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel işbirliklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek ve ortak projeler üretmek yer almaktadır.
>